KLER Sp. z o.o.

+ 375 17 510-63-11

Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia - dziedzina medycyny, badająca fizjologiczne i lecznicze działanie naturalnych i sztucznie tworzonych fizycznych czynników i opracowująca metody wykorzystania ich w profilaktycznym i leczniczym celu; całokształt fizycznych metod leczenia i ich praktyczne stosowanie.

W fizjoterapii wyodrębniają elektroterapia, światłolecznictwo, wodolecznictwo, cieplne leczenie, leczenie ze stosowaniem mechanicznych oddziaływań. Samodzielnym podziałem fizjoterapii staje się medycyna uzdrowiskowa. Każdy z ich włącza szereg leczniczych metod, opartych na wykorzystaniu tego albo innego fizycznego czynnika.

Największa liczba metod łączy elektroterapię (metody z wykorzystaniem pola elektrycznego, stałego, zmiennego, ciągłego i przerywanego prądu elektrycznego, zmiennego pola magnetycznego, pól elektromagnetycznych):
- amplipulsterapia;
- diadynamoterapia;
- galwanizacja;
- lecznicza elektroforeza;
- stymulacja elektryczna;
- fluktuorizacia;
- terapia interferencyjna i in.

Terapia światłem obejmuje metody, wykorzystujące energię świetlną, w tym ultrafiolet i podczerwień, promieniowanie. Metody wodobalneoleczenia oparte są na stosowaniu wody nie słonej (w rodzaju prysznica, wanien i innych zabiegów wodoleczniczych), a także naturalnych i sztucznie przygotowywanych wód mineralnych. Leczenie cieplne obejmuje metody, oparte na wykorzystaniu ciepła, przenoszonego organizmowi nagrzaną parafiną, ozokerytem, błotem leczniczym, piaskiem, parą, suchym powietrzem i in. Leczenie mechanicznym oddziaływaniem obejmuje terapię ultradźwiękową, wibroterapię, masaż, terapię manualną.

Zalecenia dla stosowania fizjoterapii opierają się na tym, że procedury fizjoterapeutyczne poprawiają obwodowy, regionalny i centralny krwiobieg, działają kojąco, poprawiają trofikę tkanek, normalizują neurohumoralną regulację i zaburzenia procesów immunologicznych. Fizjoterapia zazwyczaj przeciwwskazana w stanach gorączkowych, przy zaostrzeniem procesów zapalnych, wycieńczeniu organizmu, w chorobach infekcyjnych w ostrej fazie, aktywnym procesie gruźlicy, złośliwych nowotworach i podejrzeniu na ich obecność, chorób ogólnoustrojowych krwi, skłonności do krwawień i krwotoków, chorobach układu krążenia z niewydolnością krążenia powyżej II stadium, tętniaku aorty i dużych naczyń, chorobach centralnego układu nerwowego z ostrym wzbudzeniem. Terapeutyczne i profilaktyczne stosowanie czynników fizycznych jest prowadzone w gabinetach fizjoterapeutycznych i oddziałach szpitali, klinik i innych zakładach opieki zdrowotnej, a w razie potrzeby w pokojach szpitalnych i w domu.

Dom » Metodïkï » Fizjoterapia

Copyright © KLER Ltd. - All rights reserved.